HMS

Reduser sykefraværet! Engasjerende nettkurs for ledere

Reduser sykefraværet!
Det er mulig.
66 prosent av de legemeldte fravæ...

Pris
kr 1 000,00 Eks. MVA
Ruskultur på jobben

Nettkurset, Ruskultur på jobben gir råd og tips for hvordan man k...

Pris
kr 1 250,00 Eks. MVA
Arbeidsmiljøopplæring finans fra Norsk Interaktiv - Nettkurs

(NB Kurset er under revidering) Laget i samarbeid med Gyldendal for finansnæ...

Pris
kr 1 650,00 Eks. MVA
Grunnkurs arbeidsmiljø e-læring, nettkurs for verneombud/AMU

(NB Kurset er under revidering) Verneombud og andre ressurspersoner med kunns...

Pris
kr 1 850,00 Eks. MVA
HMS for ledere
Innføring i systematisk HMS-arbeid.
Pris
kr 750,00 Eks. MVA