Reduser sykefraværet! Engasjerende nettkurs for ledere

Reduser sykefraværet! Engasjerende nettkurs for ledere
Varenr.
4425
Pris
kr 10,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...

Reduser sykefraværet!
Det er mulig.
66 prosent av de legemeldte fraværstilfellene varer mindre enn 16 dager (arbeidsgiverperioden)!
Hvor mye vil ett prosentpoengs nedgang i sykefraværet utgjøre i reduserte kostnader for din bedrift?

  Nettkurset Reduser sykefraværet! vil gjøre deg som leder bedre i stand til å
ta tak i sykefraværet.

- Hva gjør du for å få sykmeldte tilbake i jobb?
- Hvordan kan du bygge en åpen kultur?
- Hva er gode rutiner for håndtering av fravær?
- Hvilke krav kan du stille til den sykmeldte?
- Kan du stille spørsmål ved legens vurdering?
- Når bør du kalle inn til samtale om fravær?
- Hvordan kan en god samtale gjennomføres?

Kurset gir svar på disse spørsmålene.
Nettkurset er beregnet på ledere og mellomledere og innledes med en dramatisert film, som danner  utgangspunkt for diskusjon, refleksjon og bevisstgjøring.  Reduser sykefraværet! har en varighet på ca. 30 minutter


Plattform:

Nettkurset kan kjøres på PC, Mac og nettbrett. Se våre maskinkrav beskrevet i betingelsene.


Kurset er laget i et samarbeid mellom

NIAS_300x84.gif                                               Gyldendal_Arbeidsliv_Logo_NYb (2).jpg

http://www.norskinteraktiv.no                         http://gyldendal.no/arbeidsliv